}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Bộ Môn
BIÊN-PHIÊN DỊCH & NGÔN NGỮ HỌC

Bộ môn Biên-Phiên dịch chú trọng trang bị và trau dồi những kỹ năng, kiến thức, phẩm chất nghề nghiệp cơ bản, cần thiết cho sinh viên nhằm thoả mãn các yêu cầu của công việc dịch thuật Anh-Việt và Việt-Anh trong tương lai liên quan các lĩnh vực như chính trị, văn hoá, giáo dục, thương mại, công nghệ v.v trong bối cảnh phát triển của Việt Nam và quốc tế, qua đó giúp sinh viên tích cực bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cá nhân và chuyên môn.

Trên nền tảng đã nắm vững các môn lý thuyết tiếng và sử dụng thông thạo kỹ năng tiếng thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, sinh viên sẽ tìm hiểu lý thuyết biên dịch, phiên dịch để hiểu đúng quy trình của hoạt động dịch thuật, các thủ pháp và yêu cầu kỹ năng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức ngành qua các học phần như Ngữ âm và âm vị học, Hình vị học, Cú pháp, Ngữ nghĩa học, Văn học, Văn hoá Anh-Mỹ, v.v. Đây sẽ là tiền đề để sinh viên vận dụng thực hành và sáng tạo ở các cấp độ tiếp theo của môn học biên – phiên dịch.

Đặc biệt, chương trình đào tạo đã lồng ghép nhiều học phần tự chọn để sinh viên tối ưu hóa và đa dạng hoá lựa chọn nghề nghiệp của mình. Tiếng Anh Du lịch, Tiếng Anh Báo chí, Biên/ Phiên dịch nâng cao, và nhiều học phần tự chọn khác trong khối kiến thức chuyên ngành sẽ cho sinh viên những trải nghiệm bổ ích về vai trò thiết thực của biên-phiên dịch trong xã hội hiện đại để xác định rõ hơn mục tiêu nghề nghiệp tương lai.

Chất lượng đào tạo ở Bộ môn Biên-Phiên dịch luôn được đảm bảo bởi đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực biên-phiên dịch. Cơ sở vật chất với thư viện, phòng học, phòng lab trang bị hiện đại đem lại cho sinh viên môi trường học tập chất lượng cao. Đồng thời, thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên tại nhà trường, sinh viên còn có nhiều cơ hội thực tập và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng biên-phiên dịch nói riêng và năng lực tiếng Anh nói chung. Tất cả những điều kiện hỗ trợ này đều đề cao thông điệp: sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghiệp TP.HCM chính là những dịch giả hữu hiệu, thiết thực nhất cho chất lượng  đào tạo và giáo dục của Khoa chúng tôi.

Một số hình ảnh dạy học và thực hiện nhiệm vụ biên phiên dịch của giảng viên tổ bộ môn:

 

Bài viết: Nguyễn Thị Bích Thủy

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THUỘC BỘ MÔN

STT Họ và Tên Trình độ  Ngành đào tạo
1 Huỳnh Thanh Bình ThS TESOL
2 Lê Văn Cần ThS MBA
3 Phan Xuân Chương ThS DBA, MA in TESOL
4 Lê Ngọc Diệp ThS TESOL
5 Đoàn Phan Phương Dung ThS TESOL
6 Bùi Văn Hát  ThS TESOL
7 Đỗ Thị Kim Hiếu  ThS TESOL
8 Nguyễn Hùng Khanh ThS TESOL
9 Nguyễn Đình Luật ThS TESOL
10 Nguyễn Văn Nam ThS TESOL
11 Nguyễn Văn Nha ThS TESOL
12 Lê Thị Thiên Phước ThS TESOL
13 Nguyễn Thị Bích Thủy ThS TESOL
14 Trần Thị Xuân Thủy ThS TESOL
Đơn vị liên kết