}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2014

 

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2014

 

1. Chuẩn đầu ra

A

Chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm đạo đức và tôn trọng sự khác biệt.

1

Chấp hành đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành đúng nội quy của nhà trường

2

Có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp

B

Có sức khỏe để làm việc, học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc

1

Có đủ sức khỏe để tham gia các môn học, thường xuyên đến lớp học và thực hành, tham gia đầy đủ các lớp ngoại khóa và thực tập

2

Thường xuyên tham gia hoạt động có liên quan đến công tác chuyên môn có liên quan đến chuyên ngành học tập, các hoạt động xã hội, tham gia đầy đủ các buổi luyện tập thể thao, quân sự - an ninh quốc phòng.

   C

Vận dụng kiến thức cơ sở ngành học ngôn ngữ Anh vào biên phiên dịch/giảng dạy tiếng Anh

1

Vận dụng được những kiến thức cơ bản được học về văn hóa, văn học của người Việt và các quốc gia nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ vào các công việc liên quan dịch thuật, giảng dạy.

2

Vận dụng được lý thuyết tiếng Việt được học như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa và ngữ dụng học tiếng Việt để chỉnh sửa văn bản, so sánh, đối chiếu giữa tiếng Việt và tiếng Anh

3

Vận dụng được những khái niệm cơ bản trong ngữ âm học và âm vị học tiếng Anh để phát âm đúng tiếng Anh trong ngôn ngữ nói.

4

Vận dụng được ngữ pháp tiếng Anh, diễn ngôn tiếng Anh cơ bản để nói và viết đúng ngữ pháp, nội dung đúng hoàn cảnh giao tiếp.  

D

Sử dụng tốt tiếng Anh ở tương đương trình độ C1 theo khung tham chiếu châu Âu.

1

Có khả năng hiểu các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý.

2

Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, thuần thục mà không gặp phải nhiều khó khăn.

3

Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ trong các mục đích xã hội, học tập hay công việc.

4

Có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.

E

Giải thích được kiến thức chuyên môn về giảng dạy tiếng Anh 

1

Giải thích được những kiến thức chung về nghề dạy học, các mối quan hệ giữa nhà giáo và xã hội, nhà trường, đồng nghiệp, học trò, phụ huynh.

2

Trình bày lại được quá trình hình thành và phát triển của các phương pháp giảng dạy tiếng Anh phổ biến.

3

Giải thích được ưu điểm và hạn chế các phương pháp giảng dạy tiếng Anh phổ biến.   

4

Phản biện, nhận xét, đánh giá được các tiết giảng của người khác dựa trên lý thuyết về giáo học pháp

F

Vận dụng được kỹ năng chuyên ngành để dạy tiếng Anh từ sơ cấp đến cao cấp

1

Soạn được đề cương chi tiết môn học, nội dung giảng dạy.

2

Thực hiện giảng dạy được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức liên quan đến ngữ pháp, từ vựng bằng kiến thức sư phạm mới, hiệu quả, thu hút người học.

3

Sử dụng hiệu quả các loaị giáo cụ, giáo trình, thiệt bị hổ trợ khác nhau trong các tiết giảng, chương trình học.

4

Vận dụng được kỹ năng quản lý, chăm sóc, giao tiếp với học sinh/học viên/phụ huynh.

5

Soạn được các bài kiểm tra đánh giá phục vụ mục đích chương trình giảng dạy.

G

Trình bày, giải thích được kiến thức chuyên môn trong ngành Biên phiên dịch

1

Trình bày lại được quá trình hình thành và phát triển của các phương pháp dịch thuật.

2

Giải thích được ưu điểm và hạn chế các phương pháp dịch thuật trong các hoàn cảnh khác nhau

3

Giải thích được vai trò, phương pháp sử dụng các loaị công cụ, thiệt bị hỗ trợ khác nhau trong công tác dịch thuật.  

4

Giải thích được những kiến thức chung về nghề dịch thuật, các mối quan hệ giữa người dịch và xã hội, đồng nghiệp, khách hàng.

H

Vận dụng kỹ năng chuyên ngành vào công việc Biên phiên dịch

1

Vận dụng được kỹ năng phân tích tình huống làm cơ sở lựa chọn cho các phương pháp dịch thuật

2

Phối hợp được các kỹ năng như cứu tài liệu, phân tích văn bản, phân tích diễn ngôn để tối ưu hoá các tiêu chí về thời gian và chất lượng của các sản phẩm dịch thuật.

3

Dịch được các loại văn bản, các kiểu phát ngôn, các nội dung liên quan đến đời sống, kinh tế, chính trị, du lịch, giải trí, thể thao trong các hoàn cảnh dịch thuật được và không được chuẩn bị trước.

I

Có khả năng tự nghiên cứu, đề ra các giải pháp hữu ích trong công tác    

1

Biết cách xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi cần nghiên cứu.

2

Biết cách tự tìm và nghiên cứu các tài liệu liêu quan đến nội dung đang quan tâm.

3

Biết cách xây dựng và viết một bản đề xuất nghiên cứu.

4

Biết cách thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu nghiên cứu, trình bày, phản biện kết quả nghiên cứu.

J

Có kiến thức bổ trợ, kỹ năng mềm để sẵn sàng thích ứng nhanh với điều kiện, tính chất công việc thực tế.

1

Vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp để tạo dựng quan hệ tích cực với thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp. 

2

Biết hình thành nhóm làm việc hiệu quả (quản lý, phân công nhiệm vụ, phối hợp cá nhân trong nhóm, làm việc trong các nhóm khác nhau)

3

Có khả năng sử dụng tiếng Trung để nghe, nói, đọc, viết trong các tình huống giao tiếp cơ bản

4

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản như Microsoft Word, Excel.

5

Viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh

K

Có đạo đức tốt, phù hợp để chuẩn bị cho công tác sau khi tốt nghiệp

1

Chăm chỉ, có trách nhiệm, kỷ luật với công việc.

3

Hoà đồng, chia sẽ, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.

3

Tích cực khám phá kiến thức, khám phá thực tiễn.

4

Có khả năng tự học, tự trau dồi, tự rút kinh nghiệm  

5

Thể hiện thái độ sẵn sàng và liên tục cải thiện các phẩm chất nghề nghiệp trong công tác

Đơn vị liên kết