}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH
Tên chương trình: NGÔN NGỮ ANH
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Ngành đào tạo: NGÔN NGỮ ANH; Mã số: 7222020
Bằng cấp: Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Bachelor of English Language)
Ngày cập nhật nội dung chương trình gần nhất: Tháng 7 năm 2018
1. Mục tiêu
Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có đạo đức tốt, đạt các chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, thái độ, tinh thần trách nhiệm để có thể được tiếp nhận làm việc ngay sau khi tốt nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
Điểm đặc biệt của chương trình ngôn ngữ Anh tại Khoa ngoại ngữ, IUH so với các chương trình những nơi khác là:
 • Chương trình đang được xây dựng phục vụ kiểm định chất lượng quốc tế vào năm 2019
 • Chương trình tích hợp, gắn kết với nhu cầu xã hội, giúp sinh viên dễ dàng có việc làm sau tốt nghiệp với nhiều lựa chọn ngành nghề khác nhau. 
Vị trí việc làm: (Tham khảo việc làm của cựu sinh viên tại http://ffl.iuh.edu.vn/hoi-cuu-sinh-vien)
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận các vị trí như:
 • Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước;
 • Nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý tại các công ty nước ngoài;
 • Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;
 • Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;
 • Giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học…
2. Chuẩn đầu ra: Khi đến thời điểm tốt nghiệp, sinh viên sẽ đạt những chuẩn sau
 • Sử dụng tiếng Anh tương đương ở trình độ C1 theo khung tham chiếu châu Âu.
 • Vận dụng kiến thức cơ sở ngành vào biên phiên dịch/giảng dạy và những công việc liên quan khác.
 • Thể hiện được năng lực đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về giảng dạy tiếng Anh.
 • Hoàn thành công tác giảng dạy tiếng Anh trong các hoàn cảnh khác nhau một cách hiệu quả
 • Thể hiện được năng lực đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về biên phiên dịch tiếng Anh.
 • Hoàn thành được những dự án biên phiên dịch vừa và nhỏ một cách hiệu quả.
 • Tổ chức được hoạt động tự nghiên cứu để tự học và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác.
 • Vận dụng được kiến thức bổ trợ, kỹ năng mềm vào công việc thực tế.
 • Thể hiện thái độ sẳn sàng và liên tục cải thiện các phẩm chất nghề nghiệp trong công tác.
 • Thể hiện thái độ tích cực với hội nhập và chủ động trong học tập suốt đời
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá
 • Tổng số tín chỉ của chương trình đào: 138 TC
 • Tổng số tín chỉ không tính vào trung bình chung tích lũy: 18 TC
 • Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 138 TC
 • Khối kiến thức cơ bản: 47 TC
                Bắt buộc: 38 TC
                Tự chọn: 09 TC
 • Khối kiến thức cơ sở ngành:  34 TC
                Bắt buộc: 30 TC
                Tự chọn: 04 TC
 • Khối kiến thức ngành:19 TC
                Bắt buộc: 15 TC
                Tự chọn: 04 TC
 • Khối kiến thức chuyên ngành: 28 TC
               Bắt buộc: 22 TC
               Tự chọn: 06 TC
 • Khối kiến thực thực tập và tốt nghiệp: 10 TC
 • Số tín chỉ thực hành:  41TC - 30%.  Số tín chỉ Lý thuyết:  97TC - 70%
4. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp PTTH và được xét tuyển theo quy định hướng dẫn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.
5. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo: từ 3 đến 4 năm
Hình thức đào tạo: chính quy
 
Đơn vị liên kết