}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Bộ Môn
CƠ SỞ NGÀNH

Bộ môn Cơ sở ngành là một trong 3 bộ môn của Khoa ngoại ngữ, được thành lập từ khi khoa Ngoại ngữ được thành lập vào năm 2005. Bô môn phụ trách các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên không chuyên ngữ trong toàn trường theo các chuẩn quốc tế về Anh văn tổng quát, Anh văn giao tiếp, và TOEIC. Bên cạnh đó, giảng viên tổ còn nhận nhiệm vụ đào tào tiếng Việt, tiếng Hoa cho sinh viên chuyên nghành tiếng Anh và một số kỹ năng mềm liên quan đến ngôn ngữ cho sinh viên các khoa khác.

Cơ cấu nhân sự hiện tại của Bộ môn gồm 1 trưởng bộ môn và 26 giảng viên có học vị tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường đại học trong và ngoài nước; ngoài thoả mãn các tiêu chuẩn về học vị, giảng viên tại tổ bộ môn tất cả đều kinh nghiệm, tâm huyết, và sư phạm.    

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ CƠ SỞ NGÀNH

STT

Họ và Tên

Trình độ

Ngành đào tạo

1

Nguyễn Thị Bích

ThS

Sư phạm Anh

2

Trần Lê Phương Chi

ThS

Sư phạm Anh

3

Trịnh Thị Cương

ThS

Sư phạm Anh

4

Trần Anh Dũng

ThS

Sư phạm Anh-Quản trị kinh doanh

5

Nguyễn Thị Đức

ThS

Sư phạm tiếng Việt

6

Lê Minh Hiền

CN

Sư phạm Anh

7

Đinh Thị Hoa

ThS

Sư phạm Anh

8

Nguyễn Vũ Mạnh Hoài

ThS

Sư phạm Anh

9

Hoàng Thị Phong Linh

ThS

Sư phạm Anh

10

Trương Trần Minh Nhật

ThS

Sư phạm Anh

11

Vũ Thúy Nhiễu

ThS

Sư phạm Anh

12

Nguyễn Thị Thanh Như

ThS

Sư phạm Anh

13

Đặng Thị Kim Phượng

ThS

Sư phạm tiếng Việt

14

Nguyễn Trường Sa (TBM)

Tiến sĩ

Sư phạm Anh-Ngôn ngữ ứng dụng

15

Hoàng Thị Sơn

  ThS

Sư phạm Anh

16

Hồ Thị Nguyệt Thanh

Tiến sĩ

Sư phạm Anh-Quản trị kinh doanh

17

Phạm Ng. Trường Thi

ThS

Sư phạm tiếng Hoa

18

Nguyễn Thị Thoang

ThS

Sư phạm Anh

19

Lê Thị Thúy

ThS

Sư phạm Anh

20

Nguyễn Thị Thanh Thúy

ThS

Sư phạm Anh-Quản trị kinh doanh

21

Phạm Thị Xuân Trinh

ThS

Sư phạm Anh

22

Hoàng Lê Thị Tuyết

Tiến sĩ

Sư phạm Anh-Quản trị kinh doanh

23

Trần Vũ Bích Uyên

CN

Sư phạm Anh

24

Nguyễn H. Thanh Vân

ThS

Sư phạm Anh

25

Nguyễn Thị Việt

ThS

Sư phạm Anh

26

Nguyễn Th. Thanh Xuân

ThS

Sư phạm Anh

Trực thuộc Khoa ngoại ngữ, IUH

Liên hệ: B01, Nhà B, IUH, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, tp.HCM

Đơn vị liên kết