}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO KHOA NGOẠI NGỮ
 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 1. MỤC ĐÍCH:
 • Thiết kế logo cho Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.
 • Tạo ra sân chơi lành mạnh, thể hiện sức sáng tạo trẻ của sinh viên, cựu sinh viên Khoa Ngoại Ngữ và sinh viên toàn trường.
 1. YÊU CẦU
 • Sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm.
 • Logo được thiết kế thể hiện được bản sắc riêng, đặc trưng riêng của Khoa Ngoại Ngữ. Không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, của bất kì một cơ quan, tổ chức, khoa nào khác trong và ngoài trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.
 1. NỘI DUNG
 1. Thời gian, đối tượng tham gia và hình thức dự thi
 1. Thời gian: từ ngày 5/8/2018 đến ngày 01/09/2018
 2. Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên các khoa hiện đang học tập tại trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cựu sinh viên khoa ngoại ngữ và cựu sinh viên toàn trường. 
 3. Hình thức dự thi: cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi nhóm dự thi không quá 03 thành viên.

2. Tiến độ thời gian:

 • Thời gian nhận sản phẩm dự thi từ ngày 5/8/2018 đến ngày 25/08/2018
 • Sản phẩm dự thi: nộp tại Phòng  giáo vụ Khoa Ngoại ngữ, Tầng trệt nhà B
 • Từ ngày 26 – 29/8/2018:  Chấm điểm các sản phẩm dự thi
 • Ngày 01/09/2018: dự kiến tổng kết, trao giải cuộc thi

3. Giải thưởng: các sản phẩm đạt giải sẽ nhận được tiền thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 2.000.000đ
- 01 giải khuyến khích: 500.000đ/giải

III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối với cá nhân và nhóm dự thi:

- Thực hiện đúng theo kế hoạch và tiến độ thời gian của BTC cuộc thi
- Chỉ được tham gia cuộc thi theo 1 trong 2 hình thức:

+ Cá nhân
+ Theo nhóm, chỉ được đăng ký tham gia 01 nhóm

2. Sản phẩm dự thi: sản phẩm dự thi gồm (đựng trong 01 bìa hồ sơ)
- Logo thiết kế được thể hiện trong 01 trang giấy A4 (in màu), giới hạn trong diện tích 15cmx15cm  
- Bản thuyết minh sản phẩm không quá 01 trang giấy A4 theo qui cách: font Times new roman, size 14  
- 01 file (gốc) logo được thiết kế và bản thuyết minh.

Lưu ý: Thí sinh tham gia dự thi sau khi nộp file giấy thì gửi file qua địa chỉ email: 

nguyentruongsa@iuh.edu.vn

hoanglethituyet@iuh.edu.vn

3. Thang điểm: logo thiết kế sẽ được chấm theo thang điểm 10, thang điểm lẽ đến 0.25

4. Phương thức chấm điểm: 

BTC cuộc thi sẽ mời Lãnh đạo Khoa tham gia chấm điểm cho các sản phẩm.

Điểm của sản phẩm dự thi là điểm trung bình cộng của tất cả các thầy cô được mời tham gia chấm điểm.

5. Sản phẩm đạt giải:

- Các sản phẩm đạt giải là các sản phẩm có số điểm cao nhất xếp từ cao đến thấp tương ứng với từng cơ cấu giải thưởng.
- Trong trường hợp các sản phẩm có số điểm trùng nhau trong cùng 1 cơ cấu giải, thì sản phẩm nộp sớm nhất sẽ là sản phẩm đạt giải, sản phẩm kế tiếp sẽ được xét tiếp trong cơ cấu giải tiếp theo.

6. Tiêu chí chấm điểm

- Nội dung: Thể hiện được tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của khoa (trên website http://ffl.iuh.edu.vn/tam-nhin-su-menh) (7.0 điểm)

- Hình thức: đẹp, dễ nhìn, sử dụng được cho nhiều nội dung (vd: in lên sách, báo, web, vật lưu niệm, làm logo bằng các vật liệu in ấn, quảng cáo phổ biến) (3 điểm)

7. Kết quả cuộc thi: kết quả sẽ do BTC cuộc thi quyết định để chọn làm logo chính thức cho Khoa Ngoại Ngữ. Tác giả của sản phẩm đạt giải có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết cho BTC cuộc thi. Sản phẩm đạt giải (logo, file thiết kế) sẽ thuộc quyền sở hữu và sử dụng của khoa ngoại ngữ, đại học công nghiệp Tp. HCM.

8. Sản phẩm dự thi không hợp lệ:

- Sản phẩm không thực hiện theo đúng biểu mẫu của BTC
- Nộp không đúng thời gian theo qui định
- Sử dụng sản phẩm của người khác để tham gia dự thi, nếu BTC phát hiện sẽ loại sản phẩm dự thi trong mọi trường hợp.

Đơn vị liên kết