}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
ĐẠI HỌC AV11: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

Thông báo:

Nhằm tạo điều kiện cho các em ĐHAV11 có thời gian trống toàn HK2 để thực hiện trọn vẹn và nghiêm túc Thực tập doanh nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp, được sự đồng ý của nhà trường và Phòng đào tạo, nay khoa ngoại ngữ cho mở lớp Công nghệ giảng dạy ngoại ngữ ngay học kỳ 1 này để các em kết thúc sớm môn học. Vì hệ thống đăng ký học phần đang được bảo trì, Các em vui lòng đăng ký học phần theo form này càng sớm càng tốt, những lớp đủ số sinh viên mở lớp sẽ bắt đầu học ngay. (các em liên tục theo dõi thông báo trên website khoa và fanpage khoa ngoại ngữ để đi học đúng ngày nhé! 
Link đăng ký:  Lưu ý, mỗi lớp chỉ cho đăng ký tối đa 35 sinh viên

Sáng thứ 7: tiết 3-5: https://drive.google.com/open?id=1xvNH1KJiQMScT8Nbo3VbeNibt8Gb2K54AWv21g9lDUI

Sáng chủ nhật: Tiết 3-5: https://drive.google.com/open?id=1tzxRpye-CbWc0_4PBSg7xrvbXHyrKNsVrsVLD4mg5yk

Chiều chủ nhật: Tiết 6-8: https://drive.google.com/open?id=1R05yFmXbA__LXWuOnNbc_waZj_lscwgpgWYZrOKTW7s

Chiều chủ nhật: Tiết 9-11: https://drive.google.com/open?id=1YzSPoufGwHbKKryRxu0YKnzhqDpj8C8GCanUArzYcQE

Chiều thứ 2: tiết 9-11: https://drive.google.com/open?id=1DO59XC05bSuxoZd-bsAcLgencv7Y0FpKT39j-A7Ax48

Chiều thứ 6: tiết 9-11: https://drive.google.com/open?id=1Cm41igoev9PENpOxIZMMSQ4ukf-EehKQKeaZBXouzeI

Chiều thứ 5: tiết 6-8: https://drive.google.com/open?id=1A9fRWfCx6FPP_SBEniHVh3VH_Ky77ik3P0vgsttsCxM

Chiều thứ 4: tiết 6-8: https://drive.google.com/open?id=17TnLx6hwnMaynSvNg8cMTgqD_BlN_bRip9zEQit7P7M

 

Đơn vị liên kết