}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
THÔNG TIN ĐĂNG TUYỂN

Ngày đăng: 16/09/2018 23:40:05

Tên công ty: TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ NĂM SAO

Địa chỉ: CAMPUS 1 15A Linh Dong Street, Section 7, Linh Dong Ward Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam CAMPUS 2 984 Tinh Lo 43 Street, Section 1, Binh C

Điện thoại: CAMPUS 1 Tel: +84 28 2240.2288 CAMPUS 2 Tel: +84 2

Chuyên nghành: Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh

Số lượng: 5

Mức lương: 7

Nhân viên Đào tạo phụ trách các mảng công việc như sau:
Hồ sơ lớp học: lập và kiểm tra hồ sơ lớp học, danh sách lớp, điều chỉnh khi có thông tin chính thức từ trưởng phòng; theo dõi tiến độ dạy của giáo viên hàng ngày trong hồ sơ lớp;
Học viên: Kiểm tra xếp lớp đầu vào cho học viên, lập danh sách và báo cáo học viên vắng học, học phụ đạo; lập báo

Đơn vị liên kết