TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
THÔNG TIN ĐĂNG TUYỂN

Ngày đăng: 16/09/2018 23:40:05

Tên công ty: TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ NĂM SAO

Địa chỉ: CAMPUS 1 15A Linh Dong Street, Section 7, Linh Dong Ward Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam CAMPUS 2 984 Tinh Lo 43 Street, Section 1, Binh C

Điện thoại: CAMPUS 1 Tel: +84 28 2240.2288 CAMPUS 2 Tel: +84 2

Chuyên nghành: Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh

Số lượng: 5

Mức lương: 7

Nhân viên Đào tạo phụ trách các mảng công việc như sau:
Hồ sơ lớp học: lập và kiểm tra hồ sơ lớp học, danh sách lớp, điều chỉnh khi có thông tin chính thức từ trưởng phòng; theo dõi tiến độ dạy của giáo viên hàng ngày trong hồ sơ lớp;
Học viên: Kiểm tra xếp lớp đầu vào cho học viên, lập danh sách và báo cáo học viên vắng học, học phụ đạo; lập báo

Đơn vị liên kết