TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
THÔNG TIN ĐĂNG TUYỂN

Ngày đăng: 17/09/2018 00:19:45

Tên công ty: TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Binh Tan and Thu Duc District

Điện thoại: (028) 6654.9442 - 6277.6655

Chuyên nghành: Sinh viên vừa thực tập vừa trợ giảng/ Giáo viên dạy tiếng Anh (sinh viên đã tốt nghiệp)

Số lượng: 30

Mức lương:

1. Công việc: vừa thực tập vừa trợ giảng (được hưởng lương) - chỉ tiêu: 20 người. Giảng dạy tiếng Anh các lớp được phân công - chỉ tiêu: 5 - 10 người.
2. Quyền lợi: sẽ được giữ làm việc tại trung tâm nếu thực hiện tốt công việc.
3. Hồ sơ: 01 CV; Cover Letter và Bản sao hợp lệ các bằng cấp, chứng chỉ (nếu có)

Đơn vị liên kết