}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
THÔNG TIN ĐĂNG TUYỂN

Ngày đăng: 17/09/2018 00:19:45

Tên công ty: TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Binh Tan and Thu Duc District

Điện thoại: (028) 6654.9442 - 6277.6655

Chuyên nghành: Sinh viên vừa thực tập vừa trợ giảng/ Giáo viên dạy tiếng Anh (sinh viên đã tốt nghiệp)

Số lượng: 30

Mức lương:

1. Công việc: vừa thực tập vừa trợ giảng (được hưởng lương) - chỉ tiêu: 20 người. Giảng dạy tiếng Anh các lớp được phân công - chỉ tiêu: 5 - 10 người.
2. Quyền lợi: sẽ được giữ làm việc tại trung tâm nếu thực hiện tốt công việc.
3. Hồ sơ: 01 CV; Cover Letter và Bản sao hợp lệ các bằng cấp, chứng chỉ (nếu có)

Đơn vị liên kết