}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách ca thi TOEIC Ngày 20 + 21.+ 22.01.2019

Thông Báo Danh sách các ca thi TOEIC ngày 20 & 21 &22.01.2019

Phòng Thi chính xác sẽ được thông báo vào  ngày 18.01.2019. 

Sinh viên kiểm tra thông tin: Họ Tên, Ngày tháng năm sinh, Số Chứng minh nhân dân nếu có sai xót phải báo ngay cho VP khoa Ngoại Ngữ để chỉnh sửa thông tin. 

Thông tin  sai thí sinh sẽ không được vô phòng thi, IIG sẽ không hoàn lại tiền.

Luu ý: thí sinh kiểm tra thông tin theo đúng thông tin trên CMND/ Hộ chiếu (lúc đăng ký). Trường hợp CMND/ Hộ chiếu chỉ có năm sinh thì cột Ngày sinh, tháng sinh để trông.

(Hạn cuối thí sinh xin  rút tiền không thi TOEIC  ngày 14/01/2019)

Danh sách Ca Thi Sinh viên Trường đại học Công nghiệp thi TOEIC ngày 20.01.2019  Sinh viên xem tại đây

Danh sách thí sinh Ngoài trường thi Toeic tại IIG ngày 21&22.01.2019 Thí sinh xem tại đây. New

Đơn vị liên kết