TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH 1 CHO SINH VIÊN BỊ TRÙNG GIỜ HỌC GD THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

Để điểu chỉnh lịch học tiếng Anh 1 cho sinh viên bị trùng giờ học GD thể chất, quốc phòng thuộc đại học 14 và cao đẳng 19, khoa ngoại ngữ đã cho ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH các lớp học phần tiếng Anh 1.

Các em sinh viên bị trùng lịch học trong danh sách trước cập nhật TẢI FILE TẠI ĐÂY để xem lịch học mới (gồm giờ học, phòng học) bắt đầu thay đổi từ ngày 26/9/2018. 

Sinh viên đóng học phí 3 tín chỉ tại Phòng tài chính nhà trường. 

KHOA NGOẠI NGỮ

Đơn vị liên kết