}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách thi xếp lớp TOEIC _03/09 -08/09

Danh sách sinh viên thi xếp lớp TOEIC đầu khóa_ SV xem tại đây

Thí sinh tham dự lưu  ý:

  • Có mặt tại phòng thi theo thời gian biểu.
  • Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, thí sinh tham khảo trước tài liệu Hướng dẫn dự thi tại link:https://drive.google.com/open?id=16KwemWbfzNe868_il9E7So2WAbhpIFY7
  • Vào ngày thi, thí sinh bắt buộc mang theo giấy tờ cá nhân (bản gốc CMND/ Căn cước công dân, Hộ chiếu,…). Để tránh trường hợp mất và thất lạc đồ cá nhân: thí sinh không được mang theo tài sản cá nhân quý giá vì không có tủ giữ đồ  và nhân sự giữ đồ
  • Những trường hợp mất giấy tờ, thí sinh bổ sung thêm Giấy xác nhận tại vp Khoa Ngoại Ngữ
  • Những SV không thấy được thông tin sẽ đi xếp lớp đợt thi ngày 03/09/19-08/09/19 sẽ thi xếp lớp đợt 2 ngày 14/09/2019. Danh sách thi sẽ được thông báo trước ngày thi 5 ngày.
  • Hướng dẫn những bạn sv thi phòng A4.13.
  • Từ thang máy nhà A=> sv lên tầng 4 nhà A=> sv đi đến phòng A4.07=>sv sẽ thấy cổng vào khu vực Khoa Ngoại Ngữ bên tay phải, => Sv đi vô khu vực Khoa NN => đi đến cuối hàng lang sẽ thấy phòng A4.13.
Đơn vị liên kết