}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách thi xếp lớp TOEIC đợt 2_ngày 16/092019

 

DS thi xếp lớp TOEIC đợt 2_ngày  16/09/2019_ SV xem ds tại đây

 

Thí sinh tham dự lưu  ý:

  • Có mặt tại phòng thi theo thời gian biểu.
  • Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, thí sinh tham khảo trước tài liệu Hướng dẫn dự thi tại link:https://drive.google.com/open?id=16KwemWbfzNe868_il9E7So2WAbhpIFY7
  • Vào ngày thi, thí sinh bắt buộc mang theo giấy tờ cá nhân (bản gốc CMND/ Căn cước công dân, Hộ chiếu,…). Để tránh trường hợp mất và thất lạc đồ cá nhân: thí sinh không được mang theo tài sản cá nhân quý giá vì không có tủ giữ đồ  và nhân sự giữ đồ
  • Hướng dẫn những bạn sv thi phòng A4.13.
  • Từ thang máy nhà A=> sv lên tầng 4 nhà A=> sv đi đến phòng A4.07=>sv sẽ thấy cổng vào khu vực Khoa Ngoại Ngữ bên tay phải, => Sv đi vô khu vực Khoa NN => đi đến cuối hàng lang sẽ thấy phòng A4.13.
Đơn vị liên kết