}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
DS thi xếp lớp TOEIC đợt 3_ngày  09/11/2019

DS thi xếp lớp TOEIC đợt 3_ngày  09/11/2019_ SV xem ds tại đây

Thí sinh tham dự lưu  ý:

  • Vào ngày thi, thí sinh bắt buộc mang theo giấy tờ cá nhân (bản gốc CMND/ Căn cước công dân, Hộ chiếu,…). Để tránh trường hợp mất và thất lạc đồ cá nhân: thí sinh không được mang theo tài sản cá nhân quý giá vì không có tủ giữ đồ  và nhân sự giữ đồ
Đơn vị liên kết