}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hoàng Thị Phong Linh

Full name: Hoang Thi Phong Linh (Transferred to BEL)

Email: hoangthiphonglinh@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL 

- BA of Economic 

- MA of TESOL 

Teaching/Research Interest:

TOEIC, Writing and Listening Skills, Translation, English for Business Correspondence, Teaching Method

Publication:

Nguyen Thi Tu, Bui Thi Phuong Thao, Hoang Thi Phong Linh, Tran Quang Nam & Le Thuy Trang ( 2017). VStep Collection: 20 Mock tests, Ho Chi Minh City: HCMC University of Pedagogy Publisher.

 

 

 

Đơn vị liên kết