}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hội thảo cựu sinh viên khoa ngoại ngữ 2018

20/5/2018

Căn c theo kế hoch t đánh giá chương trình đào to theo tiêu chun AUN – QA ca Khoa Ngoi ng và để đáp ứng các yêu cu v đm bo và nâng cao cht lượng đào to, Khoa Ngoi ngữ đã tiến hành t chc gặp mặt ly ý kiến các bên liên quan v mc tiêu, chun đu ra và khung chương trình ca chương trình đào to năm 2018. Một trong những bên liên quan được thu thập ý kiến là các em đại diện cựu sinh viên khoa Ngoại ngữ, những em đã từng được học tập theo các chương trình đào tạo được biên soạn và chỉnh sửa trước đây.

Theo các ý kiến góp ý, đa số nội dung giảng dạy trong chương trình cũ đều cần thiết cho công việc tương lai. Tuy nhiên, một số ý kiến đề xuất tăng nội dung giảng dạy về các kỹ năng mềm, về nghiệp vụ sư phạm và tăng thời gian và cơ hội thực tập bên ngoài để các em có thể học tập từ thực tế nhiều hơn. Theo chia sẻ, nhiều cựu sinh viên đang làm việc theo đúng một trong 2 chuyên ngành đã học là giảng dạy hoặc biên phiên dịch tiếng Anh. Ngoài ra, một số sinh viên tận dụng khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và học thêm chuyên ngành khác nên cơ hội việc làm cũng khá đa dạng.

Cuối buổi hội thảo, các em cựu sinh viên đã có cơ hội chia sẻ về những khó khăn trong quá trình học tập của bản thân và bày tỏ một số mong muốn để điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các khóa sau trong quá trình học tập cũng như tìm kiếm công việc trong tương lai. Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp với một bữa cơm thân mật giữa thầy cô và các em cựu sinh viên. Các em cũng bày tỏ mong muốn được kết nối với trường, khoa và bạn bè cũ thông qua những hoạt động tương tự.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo

                           Đại diện cựu sinh viên tặng hoa cho Ban chủ nhiệm Khoa nhân buổi gặp mặt

Cựu sinh viên tham gia thảo luận góp ý

Cựu sinh viên tham gia chụp hình lưu niệm cùng giảng viên

Cựu sinh viên tham gia chụp hình lưu niệm cùng giảng viên

Đưa tin: Diễm Thi

Đơn vị liên kết