}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC TIẾNG ANH 1

THÔNG BÁO

Khoa ngoại ngữ thông báo kế hoạch điều chỉnh lịch học tiếng Anh 1 do bị trùng cho sinh viên đại học khóa 14 và cao đẳng 19 như sau:

Nguyên nhân: Một số khoa chưa đẩy đầy đủ danh sách sinh viên lên các lớp học phần, đặc biệt các lớp thực hành, các môn như Toán cao cấp, chính trị. Do đó, khi khoa ngoại ngữ đẩy danh sách sinh viên vào các lớp tiếng Anh 1 khai giảng ngày 24/9, một số sinh viên bị trùng lịch học. 

Phương án đang giải quyết:  Khoa ngoại ngữ đã kết hợp với phòng đào tạo thông báo về các khoa/viện (đặc biệt là các khoa viện có giờ học thực hành) để các khoa khẩn trương đẩy danh sách sinh viên vào các học phần trước, sau đó khoa ngoại ngữ mới có thể nhờ phần mềm điều chỉnh lịch học tiếng Anh tránh lịch các môn học khác. 

Lời khuyên dành cho sinh viên:

1. Thu xếp thời gian đi học các môn bị trùng: xin phép giáo viên vắng có lý do, hoặc xin giáo viên tạm thời cho phép học ghép lớp học khác do giáo viên đó dạy. (Trong thời gian chờ điều chỉnh lịch)

2. Báo cáo với khoa chủ quản, nhờ thầy cô sớm đẩy danh sách lớp học lên các lớp học phần. (Lưu ý xong bước này khoa ngoại ngữ mới điều chỉnh đồng bộ được)

3. Thường xuyên cập nhật các thông báo mới nhất của khoa ngoại ngữ trên website khoa.

Khoa ngoại ngữ

 

Đơn vị liên kết