}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Kết quả thi xếp lớp TOEIC đầu vào_03.09- 16.09

Kết quả thi xếp lớp TOEIC đầu vào_03/09- 08/09_SV xem tại đây

Kết quả thi xếp lớp TOEIC đầu vào_16/09/2019_SV xem tại đây

Kết quả thi xếp lớp TOEIC đầu vào_bị lỗi hệ thống_SV xem tại đây

Khoa Ngoại ngữ sẽ mở lớp Tiếng Anh 1 cho hệ Cao đẳng, và đã đẩy sinh viên vô lớp HP

Những sinh viên thi xếp lớp dưới 250 điểm sẽ học Tiếng Anh 1,

 xem lịch học tại kênh thông tin sinh viên ==> xem lịch học theo tuần

Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày: 07/10/2019 - 29/11/2019

Các lớp Đại học sinh viên sẽ tự đăng ký học Tiếng Anh 1 vào học kỳ 2 năm 2019-2020

 

Đơn vị liên kết