TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
KHẢO SÁT TÂN SINH VIÊN ĐHAV14

Thông báo:

Nhằm cập nhật thông tin Tân sinh viên (bên cạnh các thông tin các em đã cung cấp cho trường), Khoa ngoại ngữ đề nghị các em Tân sinh viên ĐHAV 14 thực hiện đầy đủ nội dung khảo sát sau:

Link khảo sát:

https://drive.google.com/open?id=10at1KvNouFGejXeMnOg0X6ieo7x-9FcNJqwdzv3ZI_c

Khi làm xong các em nhớ nhấn "hoàn thành" nhé!

Cám ơn cám em

Khoa ngoại ngữ thông báo

 

Đơn vị liên kết