}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Lịch đăng ký và thời khóa biểu học lớp học lại môn Anh văn dành cho Cao đẳng nghề_Học kỳ 1_2019 - 2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

(Các lớp học Anh văn căn bản dành cho SV hệ niên chế, HK1 năm học 2019 -2020)

 

 1. ĐỢT 01:
 • Điều kiện đăng ký: Sinh viên hệ Cao đẳng Nghề đã có điểm Anh văn căn bản bị rớt trên bảng kết quả học tập.
 • Số tín chỉ: 4
 • Thời gian đăng ký và đóng tiền : Từ 09/10/2019 đến 18/10/2019.
 • Quy trình đăng ký:
 • Bước 1: SV đăng ký học trả nợ  trực tiếp tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ;
 • Bước 2:  SV đóng tiền tại phòng Tài chính kế toán, tầng trệt nhà E;
 • Bước 3:  Sau khi đóng tiền, SV xem mã lớp học phần in trên phiếu thu tiền, sau đó đối chiếu với TKB các lớp học lại và đi học theo đúng lớp đã đăng ký.
 • Tổng số tiết học:  21 tiết, 6 tiết/2 buổi.
 • Giờ học: Chiều thứ 7 từ 12h30 – 15h00 (tiết 6-8), chiều chủ nhật từ 12h30 – 15h00 (tiết 6-8)
 • Mốc thời gian cụ thể:
 • Khai giảng: 19/10/2019
 • Ngày kết thúc: 09/11/2019
 • Ngày thi lần 1: 12/11/2019, tiết 12
 • Ngày thi lần 2 dự kiến: 21/11/2019, tiết 12
 • Thời khóa biểu học được thông báo trên website: http://ffl.iuh.edu.vn/ vào ngày 18/10/2019.
 • THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 1

   

  HỌC KỲ 1 (2019 - 2020)

   
                 
   

  Số tiết dạy:  21 tiết

     

  Bắt đầu học:   19/10/2019

     
   

  Thi :    2 tiết

     

  Kết thúc học : 09/11/2019

   
   

  Thi lần 1 ngày :  12/11/2019, tiết 12

   

  Giờ học: Thứ 7, 12h30 - 15h00 tiết 6 - 8

   
   

  Thi lần 2 ngày:  21/11/2019, tiết 12

   

               Chủ nhật,  12h30 - 15h00 tiết 6 - 8

   
                 

  STT

  Lớp học phần

  Sĩ số

  Thứ

  Tiết

  Phòng học

  Giáo viên dạy

   

  1

  650300447906_ NCOT10B HL

  13

  7

  6 - 8

  A2.06

  Trần Vũ Bích Uyên

   

  chủ nhật

  6 - 8

  V7.02

   

  LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 1

   

   

  THI LẦN 1 - HỌC KỲ 1 (2019 - 2020)

   

   
               

   

   

  STT

  Lớp học phần

  Sĩ số

  Tiết thi

  Ngày thi

  Phòng thi

  Giáo viên coi thi

   

   

  1

  650300447906_ NCOT10B HL

  13

  12 - 12

  12/11/2019

  A1.04

  Trần Vũ Bích Uyên

   

   

   

   

  LỊCH THI LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 1

   

   

  THI LẦN 2 - HỌC KỲ 1 (2019 - 2020)

   

   
               

   

   

  STT

  Lớp học phần

  Sĩ số

  Tiết thi

  Ngày thi

  Phòng thi

  Giáo viên coi thi

   

   

  1

  650300447906_ NCOT10B HL

   

  12 - 12

  21/11/2019

  A1.01

  Trần Vũ Bích Uyên

   

   

   

   
                                           

   

   

Đơn vị liên kết