}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Mở lớp Anh văn căn bản dành cho SV hệ niên chế, HK2 năm học 2018 -2019

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

(Các lớp học Anh văn căn bản dành cho SV hệ niên chế, HK2 năm học 2018 -2019)

 

 1. ĐỢT 03:
 • Điều kiện đăng ký: Sinh viên hệ Cao đẳng Nghề đã có điểm Anh văn căn bản bị rớt trên bảng kết quả học tập.
 • Số tín chỉ: 4
 • Thời gian đăng ký và đóng tiền : Từ 03/04/2019 đến 18/04/2019.
 • Quy trình đăng ký:
 • Bước 1: SV đăng ký học trả nợ  trực tiếp tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ;
 • Bước 2:  SV đóng tiền tại phòng Tài chính kế toán, tầng trệt nhà E;
 • Bước 3:  Sau khi đóng tiền, SV xem mã lớp học phần in trên phiếu thu tiền, sau đó đối chiếu với TKB các lớp học lại và đi học theo đúng lớp đã đăng ký.
 • Tổng số tiết học:  21 tiết, 6 tiết/2 buổi.
 • Giờ học: Tối thứ 5 từ 18h00 – 20h40 (tiết 12-14), sáng chủ nhật từ 8h40 – 11h20(tiết 3-5)
 • Mốc thời gian cụ thể:
 • Khai giảng: 21/04/2019
 • Ngày kết thúc: 12/05/2019
 • Ngày thi lần 1: 14/05/2019
 • Ngày thi lần 2 dự kiến: 23/05/2019
 • Thời khóa biểu học được thông báo trên website: http://ffl.iuh.edu.vn/ vào ngày 19/04/2019.
 • THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI  AVCB ĐỢT 3

  HỌC KỲ 2 (2018 - 2019)

               
   

  Số tiết dạy:  21 tiết

     

  Bắt đầu học:   21/04/2019

   

  Thi :    3 tiết

     

  Kết thúc học : 12/05/2019

   

  Thi lần 1 ngày :  14/05/2019_ phòng A1.01_ Tiết 12-13

  Giờ học: Thứ 5, 18h00 - 20h40, tiết 12-14

   

  Thi lần 2 ngày:  23/05/2019_phòng A1.01_ Tiết 12

               Chủ nhật, 8h40 - 11h20, tiết 3-5

               

  STT

  Lớp học phần

  Sĩ số

  Thứ

  Tiết

  Phòng học

  Giáo viên dạy

  1

  650300447908_NCQT7B
  650300442901_NCNL9A

  23

  5

  12-14

  A1.02

  Trần Vũ Bích Uyên

  Chủ nhật

  3-5

  A6.02

Đơn vị liên kết