}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Một số hình ảnh Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11

Hàng năm khoa Ngoại ngữ tổ chức cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành lập trường 11/11 rất hoành tráng với nhiều tiết mục nổi bật:

Một số hình ảnh đạt giải trong các kỳ thi ca múa nhạc của khoa Ngoại Ngữ

Đơn vị liên kết