TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
QUALITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTERNATIONAL INTEGRATION
Một số lưu ý khi thi TOEIC quốc tế tại trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

THÔNG TIN LƯU Ý THÍ SINH THAM DỰ THI TOEIC

1) Thí sinh tham khảo tài liệu Hướng dẫn dự thi TOEIC ti link sau (có phiên bản tiếng Vit & tiếng Anh): 

http://toeic.com.vn/c20-huong-dan-du-thi.html

2) Vào ngày thi, thí sinh  mặt trước địa điểm thi 10 phút để làm th tục check in.

3) Thí sinh Phi mang theo GTCN (CMND/ hộ chiếu). Nếu không  GTCN s không được vào phòng thi 

 s b mt l phí thi.

4) Nếu CMND/ hộ chiếu ép dẻo, ép cứng, hết hạn thì bổ sung thêm Giấy xác nhận thông tin thí sinh theo mẫu 

(File đính kèm).

5) Trước khi vào phòng thi, giám thị s kiểm tra an ninh bằng máy quét kim loại nên đề nghị.

Anh/Ch không mang vào phòng thi các vật dụng sau: Gôm, ty, bút, viết, bóp ví, đồng hồ, các loại chìa khóa, 

đồ ăn thức uống. Nếu  thi tại trường, thông báo thí sinh ch mang theo GTCN và Phiếu dự thi khi đi thi.

6) Thi hạn chuyển thi/hủy thi muộn nhất  bốn ngày trước ngày thi (đối với các ngày thi t th Tư đến Ch Nhật)

  năm ngày trước ngày thi (đối với ngày thi  th Hai  th Ba).

 

Viết tt: GTCN = giấy tờ cá nhân

Đơn vị liên kết