}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Th. Thanh Xuân

Full name:  Nguyễn Thị Thanh Xuân (Transferred to BEL)

Email: nguyenthanhxuan@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA of TESOL

Teaching/Research Interest:

4 macro skills, culture and literature

Đơn vị liên kết