}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Việt

Full name:  Nguyễn Thị Việt

Email:  vietnt@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA in TESOL

- MA in TESOL

Teaching/Research Interest:

  • General English
  • TOEIC
  • Grammar
Đơn vị liên kết