}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nguyễn Vũ Mạnh Hoài

Full name:  Nguyễn Vũ Mạnh Hoài

Email:    nguynvumanhhoai@iuh.edu.vn

Education Background:

- BA of TESOL

- MA of TESOL

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • General English
  • Reading, Grammar
Đơn vị liên kết