TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
QUALITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTERNATIONAL INTEGRATION
NHẬN CHỨNG CHỈ
Các học viên khi đi nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ HSSV + CMND + biên lai thu học phí. ( Không được nhận thay ).
Đơn vị liên kết