}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Phan Đinh Thiện Thanh

Full name:  Phan Dinh Thien Thanh

Email:  phandinhthienthanh@iuh.edu.vn

Education Background:

            MA in Applied Lingustics

            BA in TESOL

Teaching/Research Interest:

            4 macro skills

            Grammar

Publication:

            Bộ sách "Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa Tiếng Anh 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12"

Đơn vị liên kết