}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Bộ Môn
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Bộ môn Phương pháp giảng dạy có chức năng giảng dạy các mộn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các môn lý thuyết tiếng và thực hành kỹ năng tiếng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.  Ngoài ra, Bộ môn còn phụ trách công tác kiến tập, thực tập cho sinh viên ngành sư phạm, giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm công việc giảng dạy ở các trường phổ thông và các trung tâm Anh Ngữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Mỗi môn học trong chuyên ngành phương pháp giảng dạy đều được bộ môn xây dựng theo định hướng lấy người học làm trung tâm để tối ưu hóa những trải nghiệm về phương pháp dạy và học tiếng Anh cho sinh viên. Các em được trải nghiệm những mô hình học tập đa dạng, tiên tiến  như task-based learning, project-based learning…, được giảng tập thường xuyên và nhận được nhận xét, phản hồi từ giảng viên và bạn học. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể nâng cao kiến thức và hoàn thiện năng lực tự đánh giá, rút kinh nghiệm để rèn luyện chuyên môn và tôi luyện những phẩm chất cần có của người giáo viên tiếng Anh.

NHÂN SỰ

Bộ môn Phương pháp giảng dạy có 17 giảng viên, trong đó có 3 giảng viên trình độ tiến sĩ + 14 giảng viên trình độ thạc sĩ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THUỘC BỘ MÔN

STT Họ và Tên Trình độ Ngành đào tạo
1 Trần Kiều Mỹ An Tiến sĩ TESOL, Linguistics
2 Nguyễn Thị Kim Chung Thạc sĩ TESOL 
3 Nguyễn Thị Thu Hằng Thạc sĩ TESOL 
4 Hồ Thị Hiền Thạc sĩ TESOL 
5 Đoàn Minh Huệ Thạc sĩ TESOL 
6 Đinh Tấn Thụy Kha Thạc sĩ TESOL 
7 Lê Thị Thành Lập Thạc sĩ TESOL 
8 Nguyễn Thúy Trúc Linh Thạc sĩ TESOL 
9 Nguyễn Thị Thúy Loan Thạc sĩ TESOL 
10 Phan Thị Tuyết Nga Tiến sĩ TESOL, Linguistics
11 Phan Thị Bích Ngọc Thạc sĩ TESOL 
12 Huỳnh Thị Bích Phượng Thạc sĩ TESOL 
13 Phan Đinh Thiện Thanh Thạc sĩ TESOL 
14 Nguyễn Thị Diễm Thi Thạc sĩ TESOL 
15 Lê Thị Thúy Thạc sĩ TESOL 
16 Lê Phạm Thiên Thư Thạc sĩ TESOL 
17 Huỳnh Thị Bảo Trinh Thạc sĩ TESOL 
18 Phạm Thị Xuân Trinh Thạc sĩ TESOL 
19 Trần Duy Tuấn Thạc sĩ TESOL 
20 Nguyễn Thị Thanh Xuân  Thạc sĩ TESOL 

 

Đơn vị liên kết