}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
Quy trình phúc khảo điểm (dành cho sinh viên)

Sinh viên nếu có nhu cầu phúc khảo điểm, cần hoàn thành những thủ tục giấy tờ sau:

  • Mua đơn phúc khảo theo mẫu Phòng đào tạo được bán tại phòng học liệu (nhà C) và điền thông tin;
  • Đóng tiền phúc khảo tạị phòng Tài chính kế toán, tầng trệt nhà E (nơi đóng học phí)
  • Nộp đơn tại văn phòng Khoa NN
  • Sau 7 ngày xem kết quả trên website: ffl.iuh.edu.vn, mục Thông báo

Ngày 31 tháng 7 năm 2018

Đơn vị liên kết