}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quy trình
Quy trình thực hiện môn học Thực Tập doanh nghiệp cho sinh viên

Quy trình thực hiện môn học Thực Tập doanh nghiệp cho sinh viên:

Thời gian kiến tập: học kỳ 7

Thời gian thực tập: học kỳ 8

Khoảng thời gian thực tập: 2 tháng (tối thiểu)

 1. Giáo viên chủ nhiệm phổ biến thông tin về các hướng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên:
 • Giảng dạy (trong hoặc ngoài trường) và làm Teaching Assistant tại các trung tâm ngoại ngữ, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học…
 • Biên phiên dịch (trong trường hoặc tại các công ty) và các công việc khác có liên quan đến việc sử dụng Tiếng Anh. Ví dụ:
 • Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước;
 • Nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý tại các công ty nước ngoài;
 • Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;
 1. Sinh viên đăng ký theo các  nguyện vọng. Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách và gửi về 2 tổ bộ môn chủ quản: Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy và Bộ Môn Biên Phiên Dịch.
 2. Hai trưởng bộ môn chia nhóm cho sinh viên và giảng viên hướng dẫn.
 3. Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn và được hướng dẫn trực tiếp cụ thể về yêu cầu môn học thực tập doanh nghiệp
 4. Sinh viên bắt đầu thực tập. Trong quá trình thực tập, giảng viên hướng dẫn nhóm sẽ họp nhóm định kỳ để hỗ trợ và tư vấn.
 5. Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp về khoa khi kết thúc học kỳ 8 theo quy định.

 

Đơn vị liên kết