}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Sinh viên khoa Ngoại Ngữ hội thi

Khoa đảm nhận việc đào tạo Anh văn Tổng quát cho sinh viên tất cả các bậc đào tạo và hệ đào tạo trong toàn trường. Ngoài ra, Khoa Ngoại Ngữ còn đào tạo sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, cung cấp nguồn nhân lực đáng kể và có chất lượng cho xã hội. Khoa đã và đang đào tạo 12 khóa hệ Đại học, 10 khóa hệ Cao đẳng và 7 khóa hệ Cao đẳng Nghề.

 

 

 

Đơn vị liên kết