}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TIẾNG ANH 1 VÀ MÔN ANH VĂN CHO SINH VIÊN ĐH 13 VÀ CĐ 18 TRỞ VỀ TRƯỚC
Đơn vị liên kết