}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN ĐH 14 VÀ CĐ 19: LỊCH HỌC, DANH SÁCH LỚP, VÀ PHÒNG HỌC TIẾNG ANH 1

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH 1 CHO ĐH14 VÀ CĐ19

Căn cứ kết quả thi xếp lớp đợt 1: http://ffl.iuh.edu.vn/ket-qua-sinh-vien-thi-trinh-do-tieng-anh-toeic-dau-vao-nien-hoc-2018-2019

Căn cứ kết quả thi xếp lớp đợt 2: http://ffl.iuh.edu.vn/ket-qua-thi-toeic-dau-vao-nien-hoc-2018-2019_dot-2

Khoa ngoại ngữ đã lên kế hoạch khai giảng các lớp Tiếng Anh 1 cho sinh viên có điểm xếp lớp dưới 250 thuộc ĐH 14 và CĐ 19, cụ thể như sau:

Ngày bắt đầu học: 24/9/2018 

Danh sách sinh viên Đàđược phân theo lớp học, giờ học, và phòng học tải về theo link sau:

TẢI TẠI ĐÂY DANH SÁCH LỚP, PHÒNG HỌC, GIỜ HỌC  (NEW)
 

Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ học tập theo quy định nhà trường (có điểm TOEIC quốc tế/ xếp lớp/ kết thúc môn từ 250 trở lên mới được đăng ký học phần năm 2), sinh viên có tên trong danh sách đi học đúng thời khoá biểu SAU NGÀY 24/9/2018 và gấp rút đóng học phí 03 tín chỉ tại Phòng tài chính nhà trường. Vì trường hợp các lớp tiếng Anh 1 khai giảng sau nên khoa ngoại ngữ chưa thể thông tin được hạn chót đóng học phí là khi nào, các em tranh thủ càng sớm càng tốt tránh trường hợp bị huỷ lớp giữa chừng khi đang học  vì  sinh viên lớp đó chưa đóng học phí đầy đủ.   

Sinh viên bị trùng lịch học liên hệ khoa ngoại ngữ để đổi lịch  học (mang theo minh chứng là thời khoá biểu có lịch học bị trùng)

Các sinh viên học tiếng Anh 2 theo kế hoạch sẽ học vào học kỳ 2, năm học 2018-2019.

Giáo trình học Tiếng Anh 1: 

TNT TOEIC.  Basic Course.  NXB Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh 

Sách có bán phổ biến tại các nhà sách trên toàn quốc. 

 

 

Đơn vị liên kết