}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo mở lớp học lại_hệ niên chế

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên hệ niên chế hoàn thành trả nợ môn học trước đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2018, Khoa Lý luận chính trị mở lớp học lại môn Chính trị và môn Giáo dục pháp luật cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề. Kính nhờ các đơn vị thông báo sinh viên còn nợ 2 môn trên, đến khoa  Lý luận chính trị (Tầng 2 nhà D) đăng ký học trả nợ từ này đến 16/11/2018. Lịch học bắt đầu từ 21/11/2018.

Đơn vị liên kết