}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tổ bộ môn

Khoa hiện có 5 Tiến sĩ, 51 Thạc sĩ và 2 Cử nhân chuyên ngành Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh, là một đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, tận tâm, áp dụng phương pháp giảng dạy ngôn ngữ tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU ĐƯỢC PHÂN THEO BỘ MÔN: 

Giảng viên Bộ môn Cơ sở ngành (click để xem chi tiết)

Giảng viên Bộ môn Phương pháp giảng dạy (click để xem chi tiết)

Giảng viên Bộ môn Biên phiên dịch (click để xem chi tiết)

 

 

                                 

 

         
Đơn vị liên kết