}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tổ chức

 

Liên hệ

Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tầng Trệt nhà B, 12 Nguyễn Văn Bảo, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).38940390 (Ext: 232 - 696 - 151)

Email : ffl@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết