}
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NGOẠI NGỮ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHẤT LƯỢNG, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Trần Anh Dũng

Full name:  Trần Anh Dũng

Email:    trananhdung@iuh.edu.vn

Education Background:

- MBA

- BA of TESOL

- MA student of TESOL

Teaching/Research Interest:

  • TOEIC
  • General English
  • Reading and Speaking
Đơn vị liên kết