Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
Thông báo đã có kế quả thi TOEIC ngày 26.09.2020
16-10-2020

Thông báo đã có kế quả thi TOEIC ngày 26.09.2020

Sinh viên mang theo giấy CMND hoặc liên 2 đến nhận phiếu điểm

Đơn vị liên kết