Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông Báo đóng tiền học môn Anh văn 1 ABET.
26-04-2020

SV LHP: 420300193801

Môn:  Anh văn 1 ABET

Sĩ số: 28

Hiện tại có 16 sv đóng tiền học nên chưa thể "Khoá lớp" 

Thông báo những sv chưa đóng tiền tiếp tục đóng tiền đến hêt ngày 06/05/2020.

các bạn sinh viên phải đóng thì mới được mở lớp học

Dự kiến lớp KG: 06/05/2020

 

Đơn vị liên kết