Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 08 năm 2020
09-11-2020

Đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 08 năm 2020. Sinh viên đến nhận bằng mang theo chứng minh nhân dân.

Trước khi sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp, làm khảo sát tốt nghiệp 2 lần tại đường link: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/
Lần 1: đăng nhập, thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.
Lần 2: đăng nhập , bấm vào nút cập nhật , thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.

Sinh viên Nguyễn Thị Yến Như , DHAV12B, tốt nghiệp loại giỏi, nhận tiền thưởng tại quầy số 1 phòng Tài chính kế tooán, nhà E, tầng trệt. Khi đi nhận sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

 

 

Đơn vị liên kết