Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo mở lớp Tiếng Anh 1 +2 đợt 2
31-12-2020

Khoa Ngoại ngữ mở lớp:

 Tiếng Anh 1 + Tiếng Anh 2 đợt 2 cho sinh viên đăng ký

Từ ngày: 30/12/2020 đến hết ngày 17/01/2021

Đơn vị liên kết