Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NGÀNH NGÔN NGỮ ANH HK1, 2021-2022
24-05-2021

THÔNG BÁO: THỜI GIAN MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN:

9H00 SÁNG THỨ 3, NGÀY 1/6/2021

TOÀN BỘ CÁC LỚP HỌC PHẦN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

 

Đơn vị liên kết