Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo: Về thời gian mở đăng ký học phần HK2 năm 2021-2022
02-11-2021

- Môn Tiếng Việt Thực hành, Cơ sở Văn hoá Việt Nam sẽ mở vào lúc 12h00 trưa thứ 5, ngày 4/11/2021
- Các môn học Khoá 13, 14, 15 sẽ mở vào 12h00 trưa thứ 2, ngày 8/11/2021
- Các môn học Khoá 16, 17 sẽ mở vào 12h00 trưa thứ 3, ngày 9/11/2021
- Các môn Anh văn không chuyên sẽ có thông báo chi tiết trong những ngày sắp tới.

Đơn vị liên kết