Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI LỊCH THI NGÀY 02/01/2022
28-12-2021

Khoa Ngoại ngữ thông báo,
Theo kế hoạch thi kết thúc môn Anh văn 2 và Thi bổ sung môn Tiếng anh 1, Tiếng anh 2, Anh văn chất lượng cao, đã được lên lịch thi ngày 02/01/2022, Tuy nhiên theo thông báo 132/ QĐ-ĐHCN ngày 5/11/2021, kèm theo quyết định số 141/QĐ-ĐHCN ngày 29/01/2021 của Hiều trưởng trường ĐHCN TPHCM về việc nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 03/01/2021. được sự đồng ý của nhà trường,
lịch thi của ngày 02/01/2022 sẽ được dời lại vào ngày 08/01/2022.
Trân trọng thông báo!


 

 
Đơn vị liên kết