Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Ban chủ nhiệm khoa
Chủ đề năm học

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Trường Sa

Email: nguyentruongsa@iuh.edu.vn

Quản lý chung tại khoa và trực tiếp các mảng công tác sau: 

 • Định hướng phát triển Khoa Ngoại ngữ
 • Công tác nhân sự, tài chính tại khoa
 • Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
 • Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư. 
 • Hiệu chỉnh và biên soạn chương trình đào tạo;
 • Nội dung website, kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên;
 • Duyệt các nội dung KPI giảng viên
 • Ký các bảng điểm của SV,  
 • Phụ trách hồ sơ đào tạo của khoa;

Phó trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Đình Luật

Email: nguyendinhluat@iuh.edu.vn

 • Đảm bảo chất lượng, kiểm định Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh.
 • Công tác phục vụ cộng đồng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên. 
 • Phó GĐ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học. 

 

Đơn vị liên kết