Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Ban chủ nhiệm khoa
Chủ đề năm học

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Trường Sa

Email: nguyentruongsa@iuh.edu.vn

 

Quản lý chung tại khoa và trực tiếp các mảng công tác sau: 

  • Định hướng phát triển Khoa Ngoại ngữ
  • Công tác tài chính tại khoa
  • Thời khóa biểu, kế hoạch giảng viên của khoa, ký dạy bù;
  • Quản lý trang thiết bị, vật tư và phòng lab;
  • Hiệu chỉnh và biên soạn chương trình đào tạo;
  • Các kỳ thi xếp lớp, chứng chỉ ngắn hạn
  • Nội dung website, kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên;
  • Công tác GV chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, CLB tiếng Anh;
  • Ký các bảng điểm của SV,  
  • Phụ trách hồ sơ đào tạo của khoa;

Phó trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Đình Luật

Email: nguyendinhluat@iuh.edu.vn

Đảm bảo chất lượng, kiểm định Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh

Phó GĐ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

 

Đơn vị liên kết