Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Ban chủ nhiệm khoa
Chủ đề năm học

Phó trưởng Khoa

TS. Nguyễn Trường Sa

Email: nguyentruongsa@iuh.edu.vn

 • Thời khóa biểu, kế hoạch giảng viên của khoa, ký dạy bù;
 • Quản lý trang thiết bị, vật tư và phòng lab;
 • Hiệu chỉnh và biên soạn chương trình đào tạo;
 • Các kỳ thi xếp lớp, chứng chỉ ngắn hạn
 • Nội dung website, kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên;
 • Công tác GV chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, CLB tiếng Anh;
 • Ký các bảng điểm của SV,  
 • Phụ trách hồ sơ đào tạo của khoa;
 • Các việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Phó trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Đình Luật

Email: nguyendinhluat@iuh.edu.vn

Đảm bảo chất lượng, kiểm định Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh

Phó GĐ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

 

Phó trưởng Khoa

TS. Phan Thị Tuyết Nga

Email: phanthituyetnga@iuh.edu.vn

 • Công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá;
 • Ký đề nghị thi giữa kỳ, cuối kỳ;
 • Hoạt động hội giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy, PBL;
 • Nghiên cứu khoa học (giảng viên, sinh viên);
 • Công tác Công đoàn của khoa;
 • Công tác thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp của SV;
 • Các việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa;
Đơn vị liên kết