Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Chiến lược phát triển
Chủ đề năm học
Chiến lược phát triển
09-07-2020
Chiến lược phát triển
 
 

Khoa Ngoại Ngữ nhận thấy rằng việc nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng và do đó, ngoài các phương pháp giảng dạy lý thuyết, các giảng viên được khuyến khích áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực như hướng dẫn người học lấy trung tâm, học tập dựa trên nảng tảng và nâng cao khả năng giáo dục sáng tạo. Để nâng cao thành tích học tập của sinh viên, Khoa Ngoại Ngữ tổ chức mỗi lớp với một giám sát viên học tập, và trong năm cuối của khóa học đại học, mỗi học sinh thực hiện một dự án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của một người giám sát. Hơn nữa, các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được nhấn mạnh.

Định hướng phát triển của đơn vị bao gồm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế, phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo định hướng đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Liên hệ

Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Văn phòng: Tầng Trệt, Nhà B, 12 Nguyễn Văn Bảo, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).38940390 (Ext: 151 - 696 - 232)

Email : ffl@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết