Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo trung tâm
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI TOEIC ĐỢT THI NGÀY 08/05/2022
08-04-2022

SV đăng ký thi từ ngày : 08/04/2022 - 28/04/2022

Lệ phí dự thi là: 1.350.000 đồng

Sinh viên đăng ký thi tại Trung tâm Ngoại Ngữ, tầng trệt - Lầu B

 

Khi đi đăng ký sv mang theo:

  • 3 tấm hình (3x4)
  • 1 bản photo CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport
  • Mang theo bản gốc CMND hoặc thẻ căn cước hoặc passport đưa văn phòng khoa kiểm tra trước khi đăng ký thi (để tránh tình trạng đăng ký xong không thi được).
Đơn vị liên kết