Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thành tựu nổi bật
Chủ đề năm học
Thành tựu nổi bật
09-07-2020
Thành tựu nổi bật
 
 

Kể từ khi thành lập đến nay, Khoa đã và đang đào tạo 12 khóa hệ Đại học, 10 khóa hệ Cao đẳng và 7 khóa hệ Cao đẳng Nghề, cung cấp nguồn nhân lực đáng kể và có chất lượng cho xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trung tâm Ngoại ngữ đã tổ chức hơn 50 kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ và cấp hàng chục nghìn chứng chỉ, đáp ứng nhu cầu của sinh viên và xã hội về nâng cao trình độ ngoại ngữ và cơ hội tìm kiếm việc làm.   

Khoa ngoại ngữ là một trong những khoa đi đầu về các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên do nhà trường và Bộ công thương phát động. Trong những năm gần đây, nỗ lực của tập thể khoa ngoại ngữ trong các nhiệm vụ giảng dạy và phong trào thi đua đã được ghi nhận bằng những nhiều thành tích và danh hiệu thi đua rất đáng tự hào.

Các danh hiệu tập thể:

 • Bằng khen Tập thể xuất sắc cấp Bộ Công Thương: 1 danh hiệu.
 • Bằng khen Tập thể xuất sắc cấp Cơ sở: 2 danh hiệu

Các danh hiệu cá nhân:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 1 danh hiệu
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương: 5 danh hiệu
 • Bằng khen cấp Bộ Công Thương: 10 danh hiệu

Và nhiều danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở hàng năm.

 • Giải ba trong đợt thanh tra đào tạo năm học 2014-2015
 • Giải nhất trong đợt thanh tra đào tạo năm học 2015-2016, 2016-2017
 • Giải nhì trong đợt thanh tra đào tạo năm học 2017-2018
 • Bằng khen cho tập thể Công đoàn xuất sắc năm 2013-2014, 2014-2015
 • Giữ vững thành quả thi đua của phong trào Xanh- Sạch- Đẹp.
 • Tổ Công Đoàn xuất sắc vững mạnh 2012-2017.
 • Đạt giải cao trong các phong trào văn nghệ 20/11, thi đua chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

 

Thi Giảng viên Duyên dáng Khoa Ngoại ngữ chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam

 

 

Bài viết: Lê Văn Cần

Đơn vị liên kết