Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2012Đại học tiếng Anh, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh
2014Thạc sĩ tiếng Anh, Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2014Chứng chỉ C1, SEAMEO
C. Công tác
2013-2019Giảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. Cao đẳng Sư phạm Long An
2020-Hiện nayGiảng viên, Khoa Ngoại Ngữ. ĐH Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết