Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...
A. Quá trình đào tạo
2019Thạc sĩ , Trường Đại học Huddersfield
2017Đại học , Trường Đại học Sài Gòn
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2022Bồi dưỡng ngạch giảng viên hạng 3, Học viện quản lý giáo dục
2020Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn
2020Bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết, Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2018IELTS 7.0, British Council
2015Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết